General Chair
Jie Zhang, Newcastle University, UK

Program Chair
Xiandong Ma, Lancaster University, UK

Conference Co-Program Chair:
Peng Yang, Hebei University of Technology, China

Awards Chair
Zhijie Xu, University of Huddersfield, UK
Marco Ramirez Sosa Moran, University of Westminster, UK

Publicity Chair
Hui Yu, University of Portsmouth, UK

Financial Chair
Hong Yue, University of Strathclyde, UK

Publication Chair
Jing Wang, Sheffield Halam University, UK

Local Organisation Committee members
Xuewu Dai
Zhiwei Gao
Shengfeng Qin
Guiyun Tian